Att inte vara någon annan än dig själv i en värld som försöker få dig att bli som alla andra är den svåraste kampen en människa kan ge sig in på och en kamp som aldrig tar slut.

 

- E.E Cummings

Om terapi

Hur besvarar jag själens längtan?

Hur blir jag hel igen?

Hur blir jag sedd som den jag vill vara och är?

 

Min livsinställning är att det mesta är möjligt, det är bara olika svårt och tar olika lång tid. Med hjälp av psykosyntesterapi reser vi tillsammans, jag blir din medresenär på färden. Jag möter dig där du befinner dig. När vi möts är det inte bara du och jag som möts. Du har med dig hela din historia, dina medvetna minnen och sådana som ligger djupare, kanske utom räckhåll för ditt minne just nu. Du har även med dig dina förväntningar och dina föreställningar om vad som ska ske i mötet. Och ditt hopp om en förändring finns med i mötet. För att du ska kunna låta mig hjälpa dig att hjälpa dig själv behöver vi närma oss varandra och öka förståelsen om vilka vi är. Under detta utforskande kan jag vara din följeslagare och gå med dig så länge du behlöver på din vandring.

 

Vi samtalar och vi kan använda olika tekniker som kan hjälpa dig till insikter och växande. Det här är en möjlighet för dig att bli den du vill vara. Jag tror på att utforska alla sina delar som gör oss till dem vi är och att testa sina gränser och begränsningar och att hitta en balans mellan görande och varande.

Att hitta sitt eget syfte och mening.

Hinder kan omformas till utmaningar och bakom dem finns oftast en potential. Jag tror mycket på att kärlek och vilja balanseras till ett flöde som kan göra livet lättare och mer inspirerande. Att hitta fotfästet i sig själv och därigenom ha en trygg plattform att utforska som gör det lättare när vi halkar igen. För det enda beständiga i livet är ju förändring. Annars skulle livet bli för trist, tycker jag. Att undanröja eller omvandla vår syn på dessa hinder är viktig för vår väg till ett friare liv, och det kommer att återspeglas i livets alla aspekter.

Allt hänger ihop, om en sak i organismen förändras så hänger det andra med på det. Att mina känslor, tankar, förnimmelser och handlingar på olika nivåer påverkar varandra är för mig en självklarhet. Att arbeta med sig själv är ett långsiktigt arbete och förändringar tar tid. Att våga anta de utmaningar som dyker upp, möta våra rädslor, men också stanna upp och reflektera över de val vi gör i livet är en process som för oss närmare oss själva men också varandra. Jag tror på kontakt med sig själv och sin omvärld, medvetandegörandet och jag brinner för att vara delaktig i människors växande och befrielse.

Jag tror också mycket på den helande kraften i mötet mellan oss, att utforska sig själv i mötet med en terapeut. Det är ett professionellt och samtidigt personligt möte mellan två människor. En grundtanke är att vi till stor del formas genom möten med människor i vår omgivning och möjligheten till förändring ligger i nya möten. Den relation som uppstår i mötet mellan terapeut och klient kan ge en trygg bas som möjliggör för dig att våga utforska din inre värld. Med min kunskap och erfarenhet kan jag som terapeut hjälpa dig att komma i kontakt med och undersöka erfarenheter, känslor och tankar som är svåra att formulera och bära på egen hand. Sådant som varit dolt, skamfyllt och obegripligt kan bli förståeligt. Genom att utforska din livshistoria kan vi erövra en större förståelse för hur tidiga erfarenheter påverkar den nuvarande livssituationen. Det kan öka upplevelsen av mening, förändra begränsande handlingsmönster och ge ökad handlingsfrihet i livet. Det finns lika många anledningar att gå i terapi som det finns människor.

En inspirationskälla i mitt arbete är författaren och psykologen Yalom, se vidare under fliken Inspiration. Jag tror att vi alla har kraften att förändra oss själva och därigenom världen. Jag har själv gått i tre års psykosyntesterapi (det ingick 125 timmar egenterapi under utbildningstiden) och har även prövat andra terapiformer tex dansterapi, psykoterapi, schematerapi och kbt.

Åsa Forsman

Vart du än går, så är det där du är.Vad du än gör, så är det faktiskt det du gjorde. Vad du än tänker just nu, så är det just precis det som finns i dina tankar. Vad som än hänt i ditt liv, så är det just det som hände. Med andra ord: Hur går du vidare?

 

- Jon Kabat-Zinn

eldblomma

Åsa Forsman • info@eldblomma.se • Mobil 073-985 76 24 • 2009 • www.eldblomma.se ©

Mottagning i Borgholm - samt per telefon och chatt