Att öva sig i psykosyntes innebär att börja lära sig om psykosyntes och experimentera med sig själv för att kunna hjälpa andra. Därför ska vi på djupet ha prövat den på oss själva innan vi kan förmedla psykosyntes till andra. Intellektuella kunskaper är inte nog. Varje enskild teknik ska prövas i omfattande grad på sig själv. Bara då blir vi förmögna att förmedla detta

 

- Roberto Assagioli

Om psykosyntes

Att bli hel, självklar och känna sig hemma i sig själv

 

Psykosyntes – en psykologi med kärlek och vilja

 

För mig innebar psykosyntesen en vändpunkt och jag håller fortfarande på med transformeringen som tar mig till många olika platser.

 

Psykosyntes är en helhetssyn på utbildning, självutveckling och terapi inklusive en samling praktiska metoder som utformades av den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974). Roberto ansåg att den viktigaste driften hos människan är sökandet efter det egna Självet och dess potential. Med hans egna ord så ”domineras vi av allting som vårt själv identifierar sig med. Vi kan själva dominera och ta kontroll över allting som vi avidentifierar oss ifrån”.

 

Vi har en historia som formar oss på olika sätt. Vi har också en kreativ potential, en önskan att lämna beteenden som inte tjänar oss längre och får oss att växa som individer. Vi är större än våra sår och begränsningar. Bortom försvaren spirar möjligheter. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin. Psykosyntes strävar åt det livsbejakande och äkta. En ytterligare aspekt är att den bekräftar vår andliga dimension. Det högre, transpersonliga Självet är en källa till visdom, inspiration, villkorslös kärlek och vilja till mening med livet.

 

Vi vill nog alla ta vara på livet så mycket vi kan och leva det fullt ut. Men vi får också möta vår beskärda del av sorg och smärta. Att acceptera att både glädje och smärta tillhör livet är ett första steg till förändring och försoning, och är grundläggande för psykosyntesen.

Att acceptera och inkludera allt hos sig själv är befriande och skapar öppenhet. Det går då att se sig själv utifrån, från en mer rofylld avidentifierad plats i centrum som benämns självet.

 

Avidentifiering betyder att inte vara fången av en känsla eller en delpersonlighet utan att kunna röra sig fritt mellan olika tankar och känslor.

Vi har alla flera roller i livet som vi tilldelats eller tagit på oss, inom psykosyntesen används just uttrycket delpersonlighet för att beskriva de delar vi har inombords som avspeglar sig i olika roller. Därmed får vi möjlighet att finna viljan och nyttja viljekraften till att genomföra det som är viktigt för oss.

Syfte och mening är andra centrala begrepp. Vilket är syftet med mitt liv? Vilket syfte vill jag att det ska ha? Vilka kvaliteter vill jag ha mer av? Glädje? Mod? Tillit? Ilska? Lust? Reflektion och meditation över olika kvaliteter hör till de metoder man använder inom psykosyntesen.

Det jag personligen älskar med psykosyntesen är att den är så fri att formas för var och en av oss. Det finns så mycket dynamik, kärlek och kraft i denna metod. Dessutom finns det humor och kreativitet. Jag är på väg att hitta min egen psykosyntes och jag är så tacksam för att jag har hittat en bra mentor på vägen. Assagioli sa om psykosyntesen att den inte är sanningen utan den hittar var och en själva i våra hjärtan. Det tilltalar mig mycket.

 

Mer om psykosyntes och dess grundare Roberto Assagioli finns

www.psykosyntesakademin.se

För mer information se under fliken Länkar/inspiration.

Åsa Forsman - 2005

Ju bättre du förstår dig själv och dina känslor, desto bättre förmår du älska livet som det är

- Spinoza

eldblomma

Åsa Forsman • info@eldblomma.se • Mobil 073-985 76 24 • 2009 • www.eldblomma.se ©

Mottagning i Borgholm - samt per telefon och chatt